Tandartsenpraktijk Eize van Wijngaarden
Eize van Wijngaarden
Tandartsen

Emmalaan 7
5554 JM Valkenswaard
T 040 - 201 48 23
info@eizevanwijngaarden.nl

Tandartsenpraktijk Eize van Wijngaarden

 

Hoe werken wij?


Openingstijden:
Maandag t/m vrijdag     8:00 - 17:00 uur

Telefonische bereikbaarheid 040-2014823
Maandag t/m donderdag     8:30 - 12:30 en 13:00 - 17:00 uur
Vrijdag                                 8:30 - 12:00 uur

Uw persoonlijke gegevens 
        • U dient te allen tijde een geldig legitimatiebewijs bij u te hebben. 
        • Dit geldt ook voor een inschrijvingsbewijs van uw verzekering, zoals een verzekeringspasje. 
        • Wijzigingen van uw persoonlijke gegevens (naamgegevens, adres, mobielnummer, e-mailgegevens, verzekering e.d.) dient u
           zo spoedig mogelijk aan de balie-assistente kenbaar te maken.

Uw gezondheid
Wanneer u als patiënt door middel van het aanmeldingsformulier aangemeld bent, sturen wij u via e-mail een vragenlijst en gezondheidsverklaring toe met betrekking tot uw gezondheid en medicijngebruik. Deze lijst dient u volledig en naar waarheid te beantwoorden. Dit in verband met mogelijke interacties met tandheelkundige behandelingen of recepten die we voorschrijven. Deze lijst kan ook tijdens uw eerste bezoek in onze praktijk ingevuld worden. Tussentijdse wijzigingen m.b.t. uw gezondheid dient u ons ook te laten weten!

Afspraken
Wij werken in onze praktijk uitsluitend met behandelingen volgens afspraak.
Afspraken kunnen telefonisch en aan de balie gemaakt worden.

Afspraken niet nakomen, wijzigen, annuleren en te laat komen
        • Mocht u de gemaakte afspraak niet na kunnen komen, verzoeken wij u ruim van tevoren, dan wel tenminste 24 uur van 
           tevoren, de afspraak te wijzigen. 
        • Zegt u een afspraak niet of niet tijdig af, dan zal de voor u gereserveerde tijd in rekening worden gebracht. Bij herhaaldelijk
           niet nakomen van een afspraak of te laat afzeggen van een afspraak, behouden wij ons het recht voor om u uit te schrijven
           als patiënt van onze praktijk. 
        • Bij te laat verschijnen op een afspraak loopt u het risico dat de behandeling niet geheel volgens planning kan worden
           voltooid of zelfs moet worden geannuleerd.

Pijnklachten/spoedgevallen
Wanneer u ’s morgens voor 10.00 uur belt met een pijnklacht/spoedgeval, proberen wij u dezelfde dag te helpen. Belt u later op de dag, dan kunnen wij dit niet garanderen.
Voor het behandelen van pijnklachten hebben wij vaste tijden in onze agenda gereserveerd.
Wij kunnen dus niet altijd rekening houden met uw voorkeuren in verband met werk- of schooltijden.

Dienst/waarneming
Indien wij niet aanwezig zijn, staat op het antwoordapparaat altijd de dienstdoende tandarts vermeld. Houd u rekening met directe betaling tijdens waarneming door een collega en neem uw verzekeringspas en legitimatiebewijs mee. U krijgt uiteraard wel een nota of kwitantie mee, die u vervolgens kunt indienen bij uw verzekering.
Het telefoonnummer van de dienstdoende tandarts is: 0900 - 204 11 77

Antwoordapparaat
Indien u ons belt en u krijgt het antwoordapparaat te horen, luister deze altijd in uw eigen belang geheel en zorgvuldig af. Er kan belangrijke informatie voor u opstaan.

Afspraakherinnering
Wij sturen een afspraakherinnering via e-mail en/of SMS naar onze patiënten voor een afspraak die gepland staat voor de volgende dag. Dit is een gratis extra service die wij verlenen aan onze patiënten waar geen rechten aan kunnen worden ontleend. Mocht het dus een keer voorkomen dat u geen herinnering van ons ontvangt, betekent dit niet dat uw afspraak niet door zou gaan.

Uw gegevens up-to-date
U bent zelf verantwoordelijk dat uw gegevens bij eventuele wijziging aan ons worden doorgegeven (bijvoorbeeld een verandering van adres, telefoonnummer, Emailadres of zorgverzekeraar).

Behandelingen
Wij besteden veel aandacht aan preventie. Indien noodzakelijk verwijzen wij naar de preventie-assistente of mondhygiëniste en maken indien nodig röntgenfoto’s bij onze patiënten.

Begrotingen
Wij streven er naar om iedereen een kostenbegroting te verstrekken van de geplande behandeling(en). Vraag er naar 

Betalingen
Wij hebben geen contracten afgesloten met zorgverzekeraars. Wij streven ernaar om de declaratie zoveel mogelijk digitaal naar uw zorgverzekeraar te sturen. Het kan echter voorkomen dat uw zorgverzekeraar geen digitale facturen accepteert. In dit geval krijgt u van ons de factuur toegestuurd en kunt u de nota zelf indienen bij uw zorgverzekering.
Op de betalingen in onze praktijk zijn de betalingsvoorwaarden van de Nederlandse Maatschappij tot bevordering der tandheelkunde (NMT) van toepassing.
 
NMT Betalingsvoorwaarden

 

Online aanmelden

Wilt u zich inschrijven als nieuwe patiƫnt? Klik dan op onderstaande knop en vul het aanmeldingsformulier voor nieuwe patiƫnten in.

Aanmelden

Ons specialisme

Wij zijn gespecialiseerd in wortel kanaal behandelingen. Bent u naar ons doorverwezen door uw eigen tandarts of wilt u meer informatie? Wij helpen u graag verder!
Lees verder »

Tips & advies

Voorkomen is beter dan genezen.
Lees hier onze tips & advies voor
de juiste verzorging van je tandvlees en gebit.
Lees verder »